Výsledky vyhľadávania pre Písomný záznam

KONSPEKT stručný písomný záznam, výťah
SKRIPT písomný prejav, filmový pomocný záznam režiséra o priebehu nakrúcania
TEXT písomný záznam