Výsledky vyhľadávania pre Pôsobil

ABILITY spôsobilosť, po anglicky
AKLIMATIZOVALA prispôsobila novým životným podmienkam
AKLIMATIZOVALA prispôsobila sa podmienkam
AKOMODOVALA prispôsobila (kniž.)
AMATERIZMUS vykonávanie niečoho zo záľuby, nie z povolania, amatérstvo, profesionálna nespôsobilosť k vykonávanej činnosti, neschopnosť
APROBÁCIA schválenie, odsúhlasenie, spôsobilosť vyučovať odborný predmet, klasifikácia
ASIMILOVALA prispôsobila (kniž.)
ATESTÁCIA hodnotenie, overenie, atest, hodnotenie spôsobilosti kvalifikovaných osôb, napr. lekárov
BRUNOVSKÝ slovenský maliar, grafik a ilustrátor, predstaviteľ imaginatívneho realizmu, pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, národný umelec, autor bývalých československých bankoviek (Albín, 1935-1997)
CAUSED spôsobil, po anglicky