Výsledky vyhľadávania pre Překladač

INTERPRET ten, kto podáva výklad, tlmočí význam, prekladateľ, výkonný umelec, vo výpočtovej technike prekladač
KOMPILÁTOR vo výpočtovej technike prekladač z vyššieho programovacieho jazyka do strojovo orientovaného jazyka
MAKROGENERÁTOR vo výpočtovej technike prekladač makroinštrukcií