Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre P fonetick

AJSIK preukaz študenta - foneticky
ECHO názov písmena vo fonetickej abecede NATO
IKS písmeno x foneticky
P foneticky
SEMIVOKÁL hláska foneticky blízka samohláske, ale vyskytujúca sa na okraji slabiky, polosamohláska
TRANSKRIBOVAŤ prepisovať, písať iným spôsobom, prevádzať do iného druhu písma, písať cudzí text foneticky, upravovať skladbu pre iné obsadenie orchestra