Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre PMI

ARCHITRÁV priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov, spodná časť kladia (archit.)
ARKÁDA oblúk medzi piliermi alebo stĺpmi, druh počítačovej hry
ARKÁDY oblúky medzi stĺpmi
BOMBARDÉR bombardovacie lietadlo, futbalista známy prudkými kopmi do lopty
CIBÓRIUM strieška nad oltárom nesená štyrmi stĺpmi, baldachýn, liturgickánádoba z drahého kovu na nohe a s vekom na uchovávanie hostií
EDIKULA 1. výklenok v stene lemovaný stĺpmi či pilastrami a frontónom, zvyčajne vyplnený sochou, 2. malá nadstavba v rímskych chrámoch na umiestnenie sochy, 3. náhrobná stavba v ranom kresťanstve, 4. súkromná kaplnka v stredoveku, 5. schránka na menze na úschovu
GALENIKÁ galenické prípravky, liečivá pripravené jednoduchými postupmi z drogy alebo zo zmesi drog, liečivá nepripravované synteticky
HERMENEUTIKA výklad a vysvetľovanie textov, obsahov umeleckých diel a pod., teória usilujúca sa spojiť nehudobný obsah s danými hudobnými postupmi
KICKBOX box s dovolenými kopmi nohou
KOLONÁDA stĺporadie, otvorená chodba so stĺpmi