Výsledky vyhľadávania pre POHĽADÁVKA

PASÍVUM trpný rod slovies, dlh, prevaha záväzkov nad pohľadávkami, nedostatok