Výsledky vyhľadávania pre POTOM (

ACHOCHI potomok Achoacha (bibl.)
APLÉGER odnož rastliny na ďalšie pestovanie, nevydarený potomok (prenes.)
ARAN potomok Disonov (bibl.)
HABÁN potomok nemeckých novokrstencov, džbánkár (prenes.)
HABSBURG-LOTHRINGEN bývalý korunný princ Rakúsko-uhorskej monarchie, posledný žijúci potomok Habsburgovcov, rakúsky politik, publicista, novinár a spisovateľ (Otto, *1912)
CHALKOGRAFIA umelecká grafická technika tlače z hĺbky, pri ktorej sa kresba ryje do medenej tlačovej platne a potom prenáša na papier, (medirytectvo, mediryt)
MENDELIZMUS učenie o základoch dedičnosti, náuka brnenského biológa Mendela (1822 – 1884), pomocou jednoduchých číselných pomerov zisťuje dedenie telesných znakov u potomstva
RODINKA potomstvo (hovor.)
ROZVOD sledovanie potomstva osoby v mužskej aj ženskej línii s cieľom zistiť príbuzenský stupeň (geneal.)
SARAF potomok selov (bibl.)