Výsledky vyhľadávania pre POVERENA OSOBA

GESTOR osoba poverená gesciou
KURIÉR osoba poverená doručením dôležitej správy alebo zásielky, posol
POSOL kuriér, doručovateľ, osoba poverená doručiť správu
POVERENEC úradne poverená osoba