Výsledky vyhľadávania pre PRASE

ALUMINÓZA zaprášenie pľúc hliníkovým prachom
ANTRAKÓZA PĽÚC zaprášenie pľúc uhoľným prachom a sadzami
ANTRAKÓZAPĽÚC zaprášenie pľúc uhoľným prachom a sadzami
BERILIÓZA zaprášenie pľúc zlúčeninami berýlia
BERYLIÓZA zaprášenie pľúc zlúčeninami berýlia
INHALOVAŤ vdychovať rozprášené liečebné roztoky
KLEPÁČ nástroj na prášenie kobercov
METALÓZA PĽÚC zaprášenie pľúc kovovým prachom
METALÓZAPĽÚC zaprášenie pľúc kovovým prachom
PNEUMOKONIÓZA zaprášenie pľúc