Výsledky vyhľadávania pre PRVOK CE

AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
AKTINOID rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
BOHEMIZMUS jazykový prvok prevzatý z češtiny alebo vytvorený pod jej vplyvom
BOHEMIZMUS jazykový prvok prevzatý z češtiny, jazykový prvok vytvorený pod vplyvom češtiny
CÉR kovový prvok, značka Ce
KOTVA oceľový prvok s funkciou ťahadla, prenášajúci ťahovú kotviacu silu do zeminy alebo do skaly (staveb.)
PRVEK prvok po česky
TELAMÓN architektonický nosný prvok portálov, podpera na priečelí budovy