Výsledky vyhľadávania pre Pagac

ANOTÁCIA predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti, stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely, pripájanie poznámok k textu
KABÁČ pagáč (národ.)
KAMPAŇ väčšia jednorazová politická, propagačná a iná akcia, hlavné prevádzkové obdobie v niektorých priemyselných odvetviach a v poľnohospodárstve, napr. v cukrovarníctve, úmyselné a organizované ťaženie proti niekomu
LETÁK propagačné agitačné tlačivo
LETÁKY propagačné tlačivá
POSÚCH postružník, väčší tenší pagáč
PROSPEKT reklamný, informačný leták, propagačný materiál
REKLAMA propagácia niečoho
REKLAMA propagácia výrobku