Výsledky vyhľadávania pre Patológ

ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABLÁCIA patologické odlúpnutie sietnice
ALZHEIMER nemecký psychiater a neuropatológ (Alois, 1864-1915)
ARBATSKAJA slovenská prírodovedkyňa, inžinierka – agronómka a entomologička – fytopatologička (Helena, 1915-???)
AUTOEROTIZMUS patologická láska k vlastnej osobe, sexuálne vzrušenie pri pozorovaní vlastného tela
BAUDYŠ český botanik a fytopatológ (Eduard, 1886-1968)
BLATTNÝ český botanik, fytopatológ, doktor prírodných vied, akademik a entomológ (Ctibor, 1897-1978)
BOJŇANSKÝ slovenský botanik - fytopatológ a pedagóg (Vít, *1921)
BRADYKINÉZA spomalenie tempa pohybov z patologických príčin
CYSTA váčok, mechúr, patologická dutina v orgáne, mechúr poskytujúci ochranu nižším organizmom v určitom štádiu ich vývoja