Výsledky vyhľadávania pre Patril

DÉRER slovenský advokát, politik a novinár, patril k popredným prívržencom idey jednotného československého národa, jeden zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918 (Ivan, 1884-1973)
HOFER nájomník bytu u majetného roľníka. Bez vlastného domu a pôdy patril medzi najchud.jších ľudí v obci.
NACHOVAL opatril (hovor.)
NÁLEŽAL patril (kniž.)
POKRYLO opatrilo prikrývkou