Výsledky vyhľadávania pre Peň (expresívne)

FUK peniaz (expr.)
KALVÁRIA zdĺhavý a vyčerpávajúci postup, veľké trápenie (pren.) (expr.)
ŽOBRAŤ úpenlivo prosiť, žobroniť (expr.)
ŽOBRAVÝ úpenlivo prosiaci, prosebný (expr.)