Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Peň hov

AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
ARÉNA pôvodne časť amfiteátra, kruhová otvorená alebo zakrytá stavba na športové alebo iné vystúpenia, zápasisko, nekryté divadlo
ARMÁDA vojenské sily štátu, operačné zoskupenie vojsk rôznych druhov alebo toho istého druhu
ÁŽIO príplatok k nominálnej cene cenného papiera alebo ku kurzovej hodnote devíz, prirážka k cene, rozdiel medzi nominálnou hodnotou cenného papiera a jeho vyššou trhovou cenou, osobitný zisk pri peňažných špekuláciách
BEMA kruhový stupeň v starogréckom divadle
BILET vstupenka, lístok (zastar., hovor.)
BUDILÁR peňaženka (hovor.)
BUKSA peňaženka (hovor.)
ERLÁN vápenato-silikátový rohovec, minerál, metamorfovaná hornina
FUKY peniaze (hovor. expr.)