Výsledky vyhľadávania pre Pera bas na 3 písmená

PÍČ český úradník, básnik a esperantista (Karel, 1920-1995)
RET pera (bás.)
RTA pera (bás.)