Výsledky vyhľadávania pre Pera na r

ACI alliance Cooperative Internationale (skr.)
AD IGNORANTIAM k nevedomosti, využívajúci neznalosť a nevedomosť súpera
AKATÍZIA chorobná neposednosť hyperaktivita
ALBERT nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu (Hans, *1921)
AMA lovkyňa perál, japonská lovkyňa perlorodiek, ustríc, japonská potápačka
AND operátor po bitoch v počítačovom programovaní, binárne and
ANTRO jaskyňa, po esperantsky
APOLLO Apache Point Observatory Lunar Laser-ranging Operation
APOLLO vojenská operácia Kandského námorníctva
ARKIER malý výstupok budovy, spravidla na úrovni vyšších podlaží, spočívajúci na podperách