Výsledky vyhľadávania pre Petrolejar

ESSO zahraničná petrolejárska spoločnosť
ROPÁR odborník pracujúci pri ťažbe a spracovaní ropy, petrolejár
ROPÁR petrolejár (zast.)