Výsledky vyhľadávania pre Pevnú

BANDÁŽ pevný obväz, spevňujúce ovínadlo na nohu alebo ruku, obal, obklad častí strojov
BANDÁŽ spevňujúce ovínadlo na nohu alebo ruku
BANDÁŽE spevňujúce ovínadlá (šport.)
LAPSA remeň, ktorým sa upevňuje topánka na obuvnícke kopyto (aj LAPSIA)
LIGAMENT väzy upevňujúce kĺby, obväz
LIGAMENTUM väzy upevňujúce kĺby, obväz
LITIFIKÁCIA premena nespevnenej usadeniny na pevnú horninu
PRIRÁBA dodatočne pripevňuje
TRNOŽ doska upevňujúca nohy stola