Výsledky vyhľadávania pre Pila

ABDIKOVALA odstúpila (z úradu), vzdala sa štátnej funkcie
CIRKULÁR strojová píla kruhového tvaru
DAKTYLOSKOPIA náuka o obrazoch papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov, na dlaniach a chodidlách
DEBUTOVALA prvý krát verejne vystúpila
DEPILÁTOR prístroj alebo prípravok na depiláciu
DEPILOVAŤ odstrániť chlpy depilačným krémom
ECCE HOMO ajhľa človek (pilátov výrok)
EDIKULA 1. výklenok v stene lemovaný stĺpmi či pilastrami a frontónom, zvyčajne vyplnený sochou, 2. malá nadstavba v rímskych chrámoch na umiestnenie sochy, 3. náhrobná stavba v ranom kresťanstve, 4. súkromná kaplnka v stredoveku, 5. schránka na menze na úschovu
EPILÁTOR nástroj na epiláciu
GÁTER veľká rámová píla, drevársky stroj na výrobu reziva