Výsledky vyhľadávania pre Pis básne

LACHMANNOVÁ nemecká spisovateľka židovského pôvodu, písala tiež básne a pôsobila ako prekladateľka (Hedwig, 1865-1918)
LYSOHORSKÝ básnik, píšuci básne v lašskom nárečí, ktoré pozdvihol na básnický jazyk, ale aj v nemčine a v ruštine (Óndra, 1905-1989)
METAFRÁZA vyjadrenie obsahu literárneho textu opisom, napr. Obsahu básne prózou