Výsledky vyhľadávania pre Pis po nemecky

AHLSEN nemecký spisovateľ (Leopold, *1927)
BÜCHNER nemecký spisovateľ (dramatik, prozaik), revolucionár a politický publicista predmarcového obdobia (Georg, 1813-1837)
DUFRESNE nemecký šachista, šachový skladateľ a spisovateľ židovského pôvodu (Jean, 1829-1893)
GOETHE nemecký spisovateľ, humanista, vedec, politik a mysliteľ (Johann Wolfgang von, 1749-1832)
GRIMM nemecký jazykovedec, literárny vedec, spisovateľ, pedagóg, lieterárny historik a zberatel pověstí a rozprávok (Wilhelm, 1786-1859)
GRIMM nemecký právnik, jazykovedec, lexikograf, spoluzakladateľ germanistiky, spisovateľ a zberateľ ľudových rozprávok (Jacob, 1785-1863)
HORWITZ nemecký a britský (anglický) šachista a šachový spisovateľ židovského pôvodu (Bernhard, 1807-1885)
JUSUPOV nemecký šachista a spisovateľ ruského pôvodu (Artur, *1960)
KAFKA nemecky píšuci spisovateľ židovského pôvodu (Franz, 1883-1924)
KOPIST kopista, po nemecky