Výsledky vyhľadávania pre Plán anglicky

BRONTE anglický metodistický kňaz, kaplán a básnik, manžel Marie Bronteovej a otec spisovateliek Charlotty, Emily Jane a Anne Bronteových a básnika a maliara Patricka Branwella Bronte (Patrick, 1777-1861)
CURATE kaplan, po anglicky
DESIGN plán, po anglicky
CHAPLAIN kaplan, po anglicky
LAYOUT plán, po anglicky
PADRE otec, oslovenie katolíckeho kňaza, kaplán, po anglicky
PLAN plánovať, po anglicky
PLANET planéta, po anglicky
SCHEME plán, osnova, po anglicky
SURVEY plán, po anglicky