Výsledky vyhľadávania pre Plašt (zastarale)

KAPUT dlhý plášť (zast.)
LAST plast medu (zast.)