Výsledky vyhľadávania pre Plastiky na 7 písmen

LAMASSU voľné aj reliéfne plastiky okrídlených býkov s mužskými hlavami pri bránach asýrskych a perzských stavieb
TANAGRA druh plastiky
TROPEUM pamätník víťazstva s trofejami, ozdobný emblém v podobe plastiky trofejí nad hlavnou rímsou priečelia budov