Výsledky vyhľadávania pre Platiť

ABONENT predplatiteľ tlače
ABONENT predplatiteľ, kto vykonal/vykonáva abonovanie
ABONENT predplatiteľ, napr. novín či koncertov
ABONENTI predplatitelia
ABONENTKA abonentný lístok, preukážka predplatiteľa
ABONENTKA poukážka predplatiteľa
ABONENTKA predplatiteľka novín
ABSURDUM niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne
CALOVAC platiť (nár.)
CÁLOVAŤ platiť (nár.)