Výsledky vyhľadávania pre Plati a

ABARYT zliatina platiny, kobaltu a germánia
ABIDI indické platidlo
ABONENT predplatiteľ tlače
ABONENT predplatiteľ, kto vykonal/vykonáva abonovanie
ABONENT predplatiteľ, napr. novín či koncertov
ABONENTI predplatitelia
ABONENTKA abonentný lístok, preukážka predplatiteľa
ABONENTKA poukážka predplatiteľa
ABONENTKA predplatiteľka novín
ABSURDUM niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne