Výsledky vyhľadávania pre Platil t

ASIGNÁCIA peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe
COLOVAL Platil hovor.
JULIÁNSKY KALENDÁR zaviedol ho Julius Caesar v roku 46 n.l., platil do roku 1582
KVÓRUM počet účastníkov jednania (napr. parlamentu) nevyhnutne potrebný pre platnosť prijatých rozhodnutí, stanovený počet hlasov aby voľba platila
ODROBIL prácou splatil
OPLATIL odplatil, po česky
PODMASTIL podplatil (expr.)
PODMASTILA podplatila (expr.)
PODMASTILI podplatili (expr.)
PODMASTILO podplatilo (expr.)