Výsledky vyhľadávania pre Plavaju

AFLOAT plávajúce spľazy ľadovcov (geol.)
AFLOAT plávajúci, po anglicky
ALGA plávajúce komplexy morských rias, drobných živočíchov a rastlín
BAKLÁŽ uzavretie prístavu alebo ústia riek pevným alebo plávajúcim zariadením
DEBARKADÉR plávajúce prístavisko
FLOAT plávajúci, po anglicky
HOPER plávajúci bager s priestorom pre vyťaženú zeminu
KRYHA uvoľnený plávajúci kus ľadu
NEKTÓN spoločenstvo väčších vodných živočíchov plávajúcich na hladine
PLAVÁK plávajúce teleso