Výsledky vyhľadávania pre Plod na R

ABIOGENÉZA samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého
AGROBOTANIKA náuka o poľnohospodárskych rastlinách a plodinách
AGROEKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia
AGRUMY súhrnné označenie citrusových plodov
ALTERNARIÓZA choroba rastlín prejavujúca sa hnilobou plodov a škvrnami na listoch
AMNIÓN vnútorný plodový obal, obal zárodku, ovčia blana
AMNIOSKOPIA vyšetrovacia metóda na určenie stupňa ohrozenia plodu v neskorom tehotenstve
ANÁHITÁ perzská bohyňa životnej sily a plodnosti
ANANÁS južná rastlina i jej plod, južné tropické ovocie
ANANÁS tropická rastlina s dužinatými plodmi