Výsledky vyhľadávania pre Počitačovy program

ARASAN počítačový program
AVIRA antivírový počítačový program
BASIC jednoduchý počítačový programovací jazyk
EXCEL tabuľkový počítačový program
HACKERSTVO prenikanie do cudzích počítačových systémov, programov a dát, činnosť hackerov
PORTABILITA prenosnosť počítačových programov
POSTSCRIPT počítačový program
SOS Strength of Schedule (skr.), vzdelávací počítačový program
SPYWARE počítačový program zhromažďujúci informácie o organizáciach alebo osobách bez ich vedomia (prostredníctvom internetu)
UTILITA užitočnosť, funkčnosť, menší užitočný počítačový program