Výsledky vyhľadávania pre Pocar

OBOSORILO počarilo (expr.)
OBOSORILO počarovalo (expr.)
POBOSOROVAŤ počariť, počarovať (expr.)
POČARILA počarovala
UČAROVAŤ počariť niekomu
ÚREK počarenie pohľadom
URIEKOL počaril pohľadom