Výsledky vyhľadávania pre Pocit

ABACUS počítadlo, po anglicky
ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAK mechanické počítadlo
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS doska na hlavici stĺpa, staroveká počítacia tabuľka, počítadlo
ABAKUS staroveké mechanické počítadlo
ABIT značka počítačových súčiastok
ABS značka počítačovej firmy
AC analog computer (skr.), analógový počítač (angl.skr.)
ACER značka notebookov, značka počítačov