Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Pocut

AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova
AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova, pozvať niekoho „na koberec“, na pokarhanie
AUDIENCIA vypočutie, prijatie vysoko postavenou osobou
AUDIO- prvá časť zložených slov s významom sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkajúci sa počuteľnosti
AUDIOFREKVENCIA kmitočty počuteľné ľudským uchom
AUDIOVIZUÁLNY spájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz, súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu
ČUŤ počuť (bás.)
DOPO dopočutia (slang.)
ECHOFRÁZIA chorobné opakovanie počutého
ECHOLÁLIA chorobné napodobňovanie počutých slov (lek.)