Výsledky vyhľadávania pre Podat

DOKÁZAŤ podať dôkaz
DORUČIŤ podať
GIVE podať, po anglicky
HAND podať, po anglicky
KOMENTOVAŤ podať komentár
LODGE podať, po anglicky
OPÍSAŤ podať opis
PASS podanie, podať, po anglicky
PODAT podať, po česky
POSLAŤ podať poštou