Výsledky vyhľadávania pre Podnik za

AEROLÍNIE podniky zabezpečujúce leteckú prepravu osôb a tovaru, letecké spoločnosti
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
ARTIA bývalý podnik zahraničného obchodu
ARTIA podnik zahraničného obchodu
BAR likérnik, nočný zábavný podnik, zvýšený pult na podávanie nápojov, skrinka s alkoholickými nápojmi
BAR nočný zábavný podnik
BOSCH nemecký podnikateľ, zakladateľ firmy Bosch GmbH a vynálezca (Robert, 1861-1942)
CECH stredoveká stavovská organizácia remeselníkov alebo obchodníkov, prevádzková alebo výrobná jednotka v rámci podniku, slangový výraz pre dlžobu v pohostinskom zariadení
CIRKUS zábavný podnik
DASSLER nemecký podnikateľ, dizajnér športovej obuvi, zakladateľ spoločnosti Adidas (Adolf, 1900-1978)