Výsledky vyhľadávania pre Podpisom overila

VIDOVALA overila podpisom