Výsledky vyhľadávania pre Podstata veci sucnost

ENTITA podstata vecí, súcnosť (filoz.)