Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Podstatny

AKCESORICKÝ vedľajší prídavný nepodstatný
AKCIDENTÁLNY náhodný nepodstatný vedľajší
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
ELEMENTÁRNY hlavný, neodmysliteľný, podstatný
HENDIADYS básnická figúra, vyjadrenie jedného pojmu dvoma podstatnými menami, z ktorých jedno je bližším určením druhého
INTEGRÁLNY celistvý, úplný, neodlučiteľný, nedielny, podstatný, vzťahujúci sa na matematický integrál
KARDINÁLNY hlavný, rozhodujúci, podstatný, najdôležitejší, základný (kniž.)
KARDIONÁLNY hlavný, rozhodujúci, podstatný, najdôležitejší
MERITÓRNY vecný, týkajúci sa danej veci alebo obsahu, podstatný
POVAHOPIS charakteristika, charakterizácia, vystihnutie podstatných vlastností