Výsledky vyhľadávania pre Pohyb

A TEMPO v pohybe (hud.)
A TEMPO v pohybe, v tempe skôr udanom (hud.)
ADDUKCIA pohyb končatiny smerom k strednej línii tela, pritiahnutie, pripaženie
ADDUKCIA pohyb končatiny smerujúci k strednej línii tela
AEROBIC intenzívny rytmický pohybový telocvik
AERODYNAMIKA náuka o pohybe plynov a pohybe pevných telies v plynoch
AERODYNAMIKA pohyb vo vzduchu
AEROMECHANIKA náuka o rovnováhe a pohybe plynov a pár, o zákonoch mechaniky plynov
AEROMECHANIKA veda o pohybe a rovnováhe plynov a pár
AEROPLANKTÓN drobné častice voľne sa pohybujúce vo vzduchu