Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Polko

BAHIA spolkový štát v Brazílii
BAHNIA spolkový štát v Brazílii
BGS federálna pohraničná stráže (BGS) v Spolkovej republike Nemecko
BKA nem. skr. Bundeskanzleramt - kancelária spolkového kancelára - je Najvyšší federálny orgán
BND spolková spravodajská služba Nemecka
BUNDESWEHR armáda Spolkovej republiky Nemecko
FEDERÁCIA zväz, zväzok, združenie, zväz štátov s jednotnou vládou a štátnym občianstvom a niektorými vládnymi funkciami, spolkový štát
LIGA spolková organizácia, združenie, zväz
NSR Nemecká spolková republika
SÁRSKA pochádzajúca z nemeckej spolkovej republiky