Výsledky vyhľadávania pre Polnohospodarska plodina

LUCERNA poľnohospodárska plodina pestovaná ako krmivo
RYŽA poľnohospodárska plodina