Výsledky vyhľadávania pre Poloz

AKROPOLIS opevnený posvätný okrsok na najvyššom mieste mesta, vyššie položený hrad
CICIT kocka, ktorú si Židia položia na čelo pri modlitbe
DOLE dolu, nadol, na miesto položené nižšie či nízko
DOLU na miesto položené nižšie či nízko, dole
GLOBÁL celkový súhrn položiek
GLOBAL súhrn dielčích položiek
HYPOSTÁZA pasívne prekrvenie najnižšie položených tkanív a orgánov u dlhodobo ležiacich pacientov
INTERPELÁCIA verejne položená otázka členovi vlády v parlamente
ITEM položka, po anglicky
JUXTAPOZÍCIA položenie dvoch textov vedľa seba za účelom ich porovnania, rast kryštálu prikladaním ďalších vrstiev rovnakého minerálu na menších jedincov, tvorenie slov spojením dvoch alebo viacerých slov bez zmeny ich podoby