Výsledky vyhľadávania pre Pomerny umerny podielu

ALIKVOTNÝ pomerný, úmerný podielu, obsiahnutý bezo zvyšku, pripadajúci na určitú časť celku