Výsledky vyhľadávania pre Ponuka

AKCIOVÁ ponúkaná v akcii
ANONSA verejne publikované oznámenie, ponuka v tlači, inzerát
AUKCIA HOLANDSKÁ dražba, kde sa cena ponúkaného predmetu nezvyšuje, ale znižuje, a získava ho ten, kto prvý súhlasí s vyhlásenou cenou
BIANKOOFERTA obchodná ponuka bez uvedenia podmienok predaja a ceny
BID ponúkať, po anglicky
BIETEN ponúkať, po nemecky
CASTING ponuka, výber, konkurz na obsadenie filmových a podobných úloh
DAMPING veľmi nízka cenová ponuka, štátom podporovaný
DUMPING veľmi nízka cenová ponuka, štátom podporovaný stratový obchod
IMPULZ podnet, pohnútka, ponuka, dobový účinok sily