Výsledky vyhľadávania pre Poručík,

LEUTNANT poručík, po nemecky
PECHAL československý (český) vojak, nadporučík, člen protinacistického odboja (Oldřich, 1913-1942)