Výsledky vyhľadávania pre Porucha reči

AFTONGIA porucha reči nervového pôvodu, prejavujúca sa kŕčmi svalov jazyka
EMBOLOFRÁZIA porucha reči spôsobená vsúvaním hlások alebo slov nepatriacich do príslušného slova alebo vety, embolália
HETEROFÁZIA porucha reči prejavujúca sa vyslovením iného slova, než človek chcel vysloviť
LALOPATIA porucha reči, všetky jej druhy
LOGOPATIA porucha reči (lek.)
PALATOLÁLIA choroba reči huhňavosť, porucha reči
PARALÁLIA porucha reči, nahradzovanie správnej hlásky inou
PSELIZMUS porucha reči