Výsledky vyhľadávania pre Posledná vola

KŠAFT testament, závet, posledná vôľa, po česky (zastar.)
TESTAMENT posledná vôľa závet
ZÁVET posledná vôľa testament