Výsledky vyhľadávania pre Posunom

QPSK Quadrature Phase Shift Keying, štvorstavové kľúčovanie s posunom fázy (angl.skr.)