Výsledky vyhľadávania pre Posvätná

ACHERON posvätná rieka v gréckej mytológii
ARAFÁT posvätná hora moslimov
ASAMA japonská posvätná hora
BOINU egyptská posvätná volavka
BOINU posvätná volavka egypťanov
GRÁL posvätná vec (pren.)
HOM perzská posvätná rastlina, nemecká skr. Homérsky
KORÁN posvätná kniha islamu, súbor textov tvoriacich vieroučný základ islamu, náboženská kniha moslimov
KUDURU posvätná sumerská kompizícia
ÓM najposvätnejšia slabika v hinduizme, posvätná slabika v hinduizme